Главная Инструкции Закупки и Продажи Регистрация Новости Гостевая
Логин/E-mail:
Пароль:
Забыли пароль?
Авторизация
Регистрация

Впервые на сайте? Зарегистрируйтесь перейдя по ссылке ниже.

Регистрация
Обучение

Интерактивный электронный курс по использованию Электронной торговой площадки ДТЭК

Пройти курс

Информация о сборе оферт

Наименование сбора оферт АО "ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
Описание

1. Замовник: АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» проводить процедуру Запит Оферт, у зв’язку з чим запрошує Вас подати свою Оферту на виконання робіт.

 

2. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт будівель АПК та РВБ Нікопольського, Апостолівського ОРЕМ та Нікопольських ВЕМ АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ  ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

 

3. Місто виконання робіт: Нікопольський, Апостолівський ОРЕМ та Нікопольські ВЕМ

4. Строк виконання робіт: 30.09.21 – в обсягах визначених Технічним завданням (Додаток1)

 

5. Умови оплати: авансовий платіж «___» % аванс (но не більше 30%-рекомендовано) і залишок - відстрочка «___» календарних днів (но не менше 90-рекомендовано), де «___» - вказує  учасник.

 

6. Технічні вимоги: роботи виконати згідно технічного завдання та дефектних актів складених підрядником та узгоджених замовником, у тому числі:

6.1. Усі роботи  виконуються з матеріалів: Підрядника.

 

7. Критерії та метод оцінки: ціна та приведена вартість, при умові відповідності Учасника торгів критеріям заявленим в п. 9.

 

8. Вимоги до формування ціни:

8.1. Ціна пропозиції повинна включать всі витрати пов’язані з виконанням  робіт, обов’язкові податки та платежі, та розраховується відповідно до вимог щодо розрахунку договірної ціни. Ціна повинна бути сформована відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 та вказана без ПДВ:

        8.1.1. При розрахунку вартості будівельно-монтажних робіт врахувати:

- рекомендована середньомісячна заробітна плата - 9824 грн. / Люд.-місяць, яка відповідає середньому розряду складності робіт 3,8.

На вимогу Замовника  Учасник зобов’язаний  надати  розрахунок середньомісячної заробітної плати, виконаний згідно  Порядку, затвердженому наказом Мінірегіону від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Мін’юсті України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 20.02.2017 № 33, зареєстрованим у Мін’юсті 28.02.2017 за № 273/30141.

 

- максимально-граничний розмір добових витрат при визначенні витрат на відрядження працівників - 80 грн. / Чол. добу;

- максимально- граничний розмір затрат за оренду  житла – 200 грн./чол. добу.

8.1.2. Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі договірної ціни пропозиція підрядника розраховується на підставі положення ДСТУ-Н Б Д.1.1-3: 2013, виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням потужності будівельної-організації підрядника (з урахуванням трудовитрат працівників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні власних машин і механізмів).

8.1.3. Розмір прибутку визначається по ДСТУ –Н Б Д.1.1-3:2013 .

8.1.4. Вартість експлуатації машин і механізмів не повинна перевищувати усереднений нормативний показник вартості.

8.2. Замовник залишає за собою право скоригувати кількість та обсяги закуповуваних робіт в сторону зменшення при умові, що таке зменшення не призведе до погіршення якості робіт та не вплине на якість та повноту розроблюваної проектно-кошторисної документації.

8.3. Замовник залишає за собою право скоригувати кількість та обсяги закуповуваних робіт в сторону збільшення, але не більше 15% від обсягу закуповуваних робіт в грошовому еквіваленті за умови, що такі роботи технологічно пов'язані з закуповуваними та/або пропущені при складанні технічного завдання.

8.4. Замовник залишає за собою право провести додатковий запит щодо поліпшення умов Оферти, шляхом проведення процедури «Переторжка» Система забезпечує подачу Оферт під час переторжки по цінам, що не вищі зазначених в первісній Оферті, чи в попередній  переторжці.

 

9. Кваліфікаційні вимоги та умови підтвердження відповідності цим вимогам: наявність дозвільних документів (кваліфікаційних сертифікатів, ліцензії, Дозволи та ін.), які учасник торгів повинен надати разом з Офертою, вимоги до досвіду виконання аналогічних договорів, вимоги до кваліфікації персоналу, який буде залучатися до виконання робіт та ін.

 

10. Строк дії (дійсності) оферти: не менше 45 днів

 

11. Оферту необхідно подати за встановленою формою (Форма №1 до ТЗ) на фірмовому бланку підприємства з печаткою та підписом керівника підприємства.

12. Оферта направляється виключно на ЕТМ ДТЕК https://tenders.dtek.com в термін до ___: ____ за Київським часом «____» ___________20___ р

 

13. Умови подання оферт: оферти, що надійшли після кінцевого терміну подачі оферт та/або без вищевказаних документів і не оформлені належним чином (не на фірмовому бланку підприємства, без підпису і печатки), розглядатися не будуть.

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» залишає за собою право не приймати до розгляду оферти, які подані афілійованими та/або пов'язаними особами.

 

14. Вимоги до складу оферти:

14.1. Разом з офертою в обов'язковому порядку повинні бути надані:

 

Перелік документів для перевірки благонадійності контрагента

Етап надання документа

Найменування документа

1.1.

Реєстраційні:

Інформація ідентифікується Замовником в «you control»  

a)       витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

У складі Оферти

b)       копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб)

У складі Оферти

c)       документ, який підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів і в разі договірних відносин з представництвами нерезидента в Україні)

1.2.

податково-реєстраційні:

Інформація ідентифікується Замовником в  «you control»  

a)       виписка з реєстру платників ПДВ або інший, що підтверджує реєстрацію документ

Інформація ідентифікується Замовником в  «you control»  

b)       копія свідоцтва про сплату єдиного податку (для платників єдиного податку)

У складі Оферти

c)       копія документа про реєстрацію в органах податкової служби (для нерезидентів їх представництв в Україні)

У складі Оферти

d)       довідка про те, що нерезидент є податковим резидентом відповідної іноземної держави (довідка про резидентність)

Інформація ідентифікується Замовником в  «you control»  

e)        інформація про стан платника податків у вигляді скріншотів сторінок з сайту ДФС про контрагента (за посиланням: http://sfs.gov.ua/businesspartner) на дату подання конкурсної пропозиції

1.3.

установчі та інші:

У складі Оферти

a)       копія Статуту (копія виписки з Статуту, але в будь-якому випадку титульний лист, розділи, що містять: найменування, місцезнаходження, мета і види діяльності, юридичний статус підприємства, повноваження органів управління, розмір статутного капіталу), із змінами і доповненнями

У складі Оферти

b)       копії реєстраційних документів представництв / постійних представництв нерезидентів в Україні

У складі Оферти

c)       копія положення про філію або представництво

У складі Оферти

d)       копія довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, що діє від імені сторони за договором. Для керівників, що діють без довіреності на підставі Статуту - копія протоколу про обрання та наказу про призначення на посаду, або інший документ, що підтверджує призначення

У складі Оферти

e)       інформація про рахунки, через які передбачається проведення розрахунків: виписка банку, в якому відкриті поточні рахунки контрагента з повним зазначенням їх реквізитів, або завірена підписом уповноваженого представника контрагента лист із зазначенням розрахункових рахунків і банківських реквізитів

У складі Оферти

f)   копія дозволу або ліцензії на право здійснення відповідного виду підприємницької діяльності (у разі якщо діяльність підлягає ліцензуванню), а також інші дозвільні документи (наприклад, дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки)

У складі Оферти

g) копія фінансової звітності за попередній рік та останній звітний період, що передує даті граничного терміну подачі пропозицій на ЕТМ ДТЕК: Баланс (Форма 1) і Звіт про фінансові результати (Форма 2)

Інформація ідентифікується Замовником в «you control»

h)       довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство

У складі Оферти

i)      Копія окремих сторінок паспорта (стор.1, 2; сторінка з актуальним місцем приписки / реєстрації) для фізичних осіб і підприємців

У складі оферти

j)       документи про право на постійне проживання в Україні або дозвіл на працевлаштування в Україні для іноземців та осіб без громадянства

2

Документи (або їх копії), що підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази, трудових ресурсів, нематеріальних активів, необхідних для виконання робіт або надання послуг:

 

У складі Оферти

а)       довідки про наявність відповідного обладнання (з характеристиками), матеріально-технічної бази і нематеріальних активів за формою № 3 Довідка: «Наявність матеріально-технічної бази» Додатку 4 Технічного завдання  до ЗО;

У складі Оферти

b)        довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за формою №4 Довідка: «Наявніть ПРАЦІВНИКІВ відповідної кваліфікації, Які ма ють необхідні знання та досвід» додатка 4 Технічного завдання до ЗО

 

14.2 Замовник залишає за собою право звернутися письмово до учасника торгів:

- з пропозицією про виправлення виявлених арифметичних та/або методологічних помилок.

14.3 Замовник залишає за собою право відхилити Оферту учасника у випадку не надання ним відповіді та/або документів протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання учасником запиту.

 

15. Технічна документація / додаткова інформація, яка не стосується цінової пропозиції, може бути спрямована на е-mail: OsmolovskiyAA@dtek.com

 

16. Контактні дані особи, відповідальної за проведення процедури:

- по організації та проведенню процедури: провідний фахівець Бабій Ігор Петрович, тел. 056 376 11 39, електронна адреса OsmolovskiyAA@dtek.com

- з технічних питань: Павленко Наталія Василівна , тел. 056 376 11 38, електронна адреса PavlenkoNaV@dtek.com.

 

17. Порядок обробки запитів Учасників:

17.1. Учасник має право звернутись за роз’ясненням або подовженням строку подання Оферти. До розгляду приймаються запити, спрямовані е-mail відповідальних осіб, зазначених в п. 16 не пізніше ніж за 1 робочий день до закінчення строку подачі Оферт, і оформлені в письмовому вигляді (на фірмовому бланку з підписом та печаткою керівника підприємства). Про результати обробки отриманого в строк запиту Учасник буде сповіщений за допомогою е-mail/Системи протягом одного 1 робочого дня.

17.2. Запити, що надійшли пізніше зазначеного кінцевого терміну або неналежно оформлені, можуть бути залишені без відповіді.

 

18. Порядок укладення Договору:

18.1 Учасник торгів зобов’язаний підписати Договір у термін не пізніше 30 календарних днів з моменту його отримання. Замовник залишає за собою право відмовитися від запропонованої Оферти у випадку не укладення договору  у встановлений термін.

 

19. Додатки до Запит оферт:

 - Технічне завдання (додаток 1).

 -  Форма «Подання Оферта» (Форма  № 1 до ТЗ)

 

20. Умови, при яких оферта Учасника може бути відхилена:

20.1. Оферта не відповідає умовам, визначеними вимогами Запиту Оферт.

20.2. Учасник торгів не відповідає кваліфікаційним вимогам.

20.3. Оферта не відповідає вимогам Технічного завдання.

20.4. Учасник торгів не погоджується з виправленням виявлених арифметичних / методологічних помилок.

20.5. Учасник торгів не надав документи за письмовим / електронним запитом Замовника або порушив строки їх подання.

Дата окончания 13.04.2021 15:00
Категории ТМЦ Строительство, реконструкция, переоснощение, ремонт зданий и сооружений
Ответственное лицо ФИО: Павленко Наталія Василівна
Контакты: 056 376 11 38
Документация: Скачать (чтобы скачать необходимо авторизироваться)
Подача предложения
1. При проведении процедуры через сайт ЭТП подайте свою оферту в соответствии с требованиями к файлу - 1 файл не более 5мб, доступные форматы:
.doc , .docx, .xls, .xlsx, pdf, , jpg, .rar, .zip, .7z, *.tif
2. При проведении процедуры через SAP Sourcing подайте свое предложение в электронном виде перейдя по ссылкам
Чтобы сделать предложение, авторизируйтесь