Главная Инструкции Закупки и Продажи Регистрация Новости Гостевая
Логин/E-mail:
Пароль:
Забыли пароль?
Авторизация
Регистрация

Впервые на сайте? Зарегистрируйтесь перейдя по ссылке ниже.

Регистрация
Обучение

Интерактивный электронный курс по использованию Электронной торговой площадки ДТЭК

Пройти курс

Информация о сборе оферт

Наименование сбора оферт АО "ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
Описание

 1. Замовник: АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», проводить процедуру Запиту Оферт, в рамках чого запрошує Вас подати свою Оферту на виконання робіт.

2. Предмет закупівлі: «на роботи з ремонту мікроконтролерів типу МПЛ* та комплектуючого обладнання до них».

3. Місце виконання робіт: на території виконавця.

 4.Срок виконання робіт: не пізніше 31 12 2020 року - в обсягах визначених Технічною частиною (ТЗ з Додатками  до Запиту Оферт).

5.Умови оплати: зазначаються учасником торгів (за фактично виконані роботи, попередня оплата (аванс) тощо).

Замовник рекомендує умови оплати за фактично виконані роботи з відтермінуванням платежу 30 календарних днів.

6.Технічне завдання:   Визначено в Додатку 9 до Запиту оферт. У разі необхідності перелік робіт може бути доповнений.

7. Технічні вимоги: зазначені у Додатках ТЗ до Запиту Оферт.

8. Вимоги до формування ціни:

 8.1. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати пов'язані з виконанням робіт, обов'язкові податки і платежі.  Ціна пропозиції розраховується   згідно  вимог до розрахунку ціни пропозиції наведених Додатка 1 до Запиту Оферт і вказується без ПДВ.

 8.2. Замовник залишає за собою право скоригувати кількість і обсяг закуповуваних робіт в бік зменшення за умови, що таке зменшення не призведе до погіршення якості робіт і не порушить технологію виконання.

 8.3. Замовник залишає за собою право скоригувати кількість і обсяг закуповуваних робіт в бік збільшення, але не більше 15% від обсягу закуповуваних робіт в грошовому еквіваленті, за умови, що такі роботи технологічно пов'язані з тими що закуповуються і / або пропущені при складанні Технічна ого завдання.

 8.4. Замовник залишає за собою право провести додатковий запит щодо поліпшення умов Оферти, шляхом проведення процедури «Переторжка». Система забезпечує подачу Оферт під час переторжки по цінам, які не вище, зазначених в первісній оферті   або в попередніх переторжка.

 9. Кваліфікаційні вимоги і умови підтвердження відповідності цим вимогам: наявність дозвільних документів (кваліфікаційних сертифікатів та ін.), які учасник торгів повинен надати разом з Офертою, вимоги до досвіду виконання аналогічних договорів, вимоги до кваліфікації персоналу, який буде залучатися до виконання робіт (Додатку 4 до Запиту Оферт).

10.Срок дії (дійсності) Оферти: зазначається учасником, та має бути не меншим 45 кал. днів з дня подання Оферти.

 11. Оферту необхідно подати (Додаток 1 до Запиту Оферт) на фірмовому бланку підприємства з печаткою та підписом керівника підприємства.

 12. Оферта спрямовується виключно на ЕТМ ДТЕК https://tenders.dtek.com   в термін до 10 30 за Київським часом «02» червня 2020 р.

 13. Умови подачі оферт: Оферти, що надійшли після кінцевого строку подачі Оферт та/ або без вищевказаних документів і не оформлені належним чином (не на фірмовому бланку підприємства, без підпису і печатки), розглядатися не будуть.

ВП залишає за собою право не приймати до розгляду Оферти, які подані афілійованими та/або пов’язаними особами..

14. Вимоги до складу оферти:

14 .1. Разом з Офертою (за формою Додатку 1 до Запиту оферт) в обов'язковому порядку повинні бути надані матеріали:

Перелік документів для перевірки благонадійності контрагента

Етап надання документа

Найменування документа

1.1.

Реєстраційні:

Інформація ідентифікується Замовником в «you control»  

a)       витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

У складі Оферти

b)       копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб)

У складі Оферти

c)       документ, який підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів і в разі договірних відносин з представництвами нерезидента в Україні)

1.2.

податково-реєстраційні:

Інформація ідентифікується Замовником в  «you control»  

a)       виписка з реєстру платників ПДВ або інший, що підтверджує реєстрацію документ

Інформація ідентифікується Замовником в  «you control»  

b)       копія свідоцтва про сплату єдиного податку (для платників єдиного податку)

У складі Оферти

c)       копія документа про реєстрацію в органах податкової служби (для нерезидентів їх представництв в Україні)

У складі Оферти

d)       довідка про те, що нерезидент є податковим резидентом відповідної іноземної держави (довідка про резидентність)

Інформація ідентифікується Замовником в  «you control»  

e)        інформація про стан платника податків у вигляді скріншотів сторінок з сайту ДФС про контрагента (за посиланням: http://sfs.gov.ua/businesspartner) на дату подання конкурсної пропозиції

1.3.

установчі та інші:

У складі Оферти

a)       копія Статуту (копія виписки з Статуту, але в будь-якому випадку титульний лист, розділи, що містять: найменування, місцезнаходження, мета і види діяльності, юридичний статус підприємства, повноваження органів управління, розмір статутного капіталу), із змінами і доповненнями

У складі Оферти

b)       копії реєстраційних документів представництв / постійних представництв нерезидентів в Україні

У складі Оферти

c)       копія положення про філію або представництво

У складі Оферти

d)       копія довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, що діє від імені сторони за договором. Для керівників, що діють без довіреності на підставі Статуту - копія протоколу про обрання та наказу про призначення на посаду, або інший документ, що підтверджує призначення

У складі Оферти

e)       інформація про рахунки, через які передбачається проведення розрахунків: виписка банку, в якому відкриті поточні рахунки контрагента з повним зазначенням їх реквізитів, або завірена підписом уповноваженого представника контрагента лист із зазначенням розрахункових рахунків і банківських реквізитів

У складі Оферти

f)   копія дозволу або ліцензії на право здійснення відповідного виду підприємницької діяльності (у разі якщо діяльність підлягає ліцензуванню), а також інші дозвільні документи (наприклад, дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки)

У складі Оферти

g) копія фінансової звітності за попередній рік та останній звітний період, що передує даті граничного терміну подачі пропозицій на ЕТМ ДТЕК: Баланс (Форма 1) і Звіт про фінансові результати (Форма 2)

Інформація ідентифікується Замовником в «you control»

h)       довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство

У складі Оферти

i)      Копія окремих сторінок паспорта (стор.1, 2; сторінка з актуальним місцем приписки / реєстрації) для фізичних осіб і підприємців

У складі оферти

j)       документи про право на постійне проживання в Україні або дозвіл на працевлаштування в Україні для іноземців та осіб без громадянства

2

Документи (або їх копії), що підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази, трудових ресурсів, нематеріальних активів, необхідних для виконання робіт або надання послуг:

 

У складі Оферти

a)       довідки про наявність відповідного обладнання (з характеристиками), матеріально-технічної бази і нематеріальних активів за формою № 3 Довідка: «Наявність матеріально-технічної бази» Додатку 4 Технічного завдання  до ЗО;

 

У складі Оферти

b)        довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за формою №4 Довідка: «Наявніть ПРАЦІВНИКІВ відповідної кваліфікації, Які ма ють необхідні знання та досвід» додатка 4 Технічного завдання до ЗО

 

14.2.  Замовник залишає за собою право звернутися письмово до учасника торгів:

- з пропозицією про виправлення виявлених арифметичних та/або методологічних помилок.

14.3 Замовник залишає за собою право відхилити оферту у випадку не надання ним відповіді та/або документів протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання учасником запиту.

15. Технічна документація / додаткова інформація, яка не стосується цінової пропозиції, може бути спрямована на Email: MarchenkoNA@dtek.com.

- Провідний фахівець відділу з розвитку та обліку Назарова Анастасія,                                        т. (056) 373-57-61   Е-mail: NazarovaAS@dtek.com.

 16. Порядок обробки запитів Учасників:

16.1. Учасник має право звернутись за роз’ясненням або подовженням строку подання Оферти. До розгляду приймаються запити, спрямовані е-mail відповідальних осіб, зазначених в п. 16 не пізніше ніж за 1 робочий день до закінчення строку подачі Оферт, і оформлені в письмовому вигляді (на фірмовому бланку з підписом та печаткою керівника підприємства). Про результати обробки отриманого в строк запиту Учасник буде сповіщений за допомогою е-mail/Системи протягом одного 1 робочого дня.

16.2. Запити, що надійшли пізніше зазначеного кінцевого строку або неналежно оформлені, можуть бути залишені без відповіді.

17. Порядок укладення Договору:

Учасник торгів зобов’язаний підписати Договір у строк не пізніше 30 календарних днів з моменту його отримання. Замовник залишає за собою право відмовитися від запропонованої Оферти у випадку не укладення договору  у встановлений строк.

18. Додатки до Запиту Оферт:

Додаток 1 – «Форма «Оферта» (див. форму 1 в ТЗ).

Додаток 2 – «Перелік документів, які вимагаються Замовником (див. форму 2 в ТЗ)

Додаток 3 – «Технічні можливості» (див. форму 3 в ТЗ)

Додаток 4 - «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» (див. форму 4 в ТЗ)

Додаток 5 -  «Відомості про виконання аналогічних робіт» (див. форму 5 в ТЗ)

Додаток 6 – «Залучення субпідрядників» (див. форму 6 в ТЗ)

Додаток 7 – «Лист оцінки відповідності підрядника вимогам безпеки» (див. форму 7 в ТЗ)

Додаток 8 – «Критерії та методика оцінки Оферт».

Додаток 9 – «Технічне завдання (частина)».

Додаток 10 – «Перелік установчих документів Учасника»

Додаток 11  - «Анкета знай свого клієнта»

19. Умови, при яких Оферта учасника може бути відхилена:

19.1. Оферта не відповідає умовам, визначеними вимогами Запиту Оферт.

19.2. Учасник торгів не відповідає кваліфікаційним вимогам.

19.3. Оферта не відповідає вимогам Технічної частини (Додатків ТЗ до Запиту Оферт).

19.4. Учасник торгів не погоджується з виправленням виявлених  арифметичних/ методологічних помилок.

19.5. Учасник торгів не надав документи за письмовим/електронним запитом Замовника чи порушив строки їх подання.

 

 

 

 

Дата окончания 02.06.2020 10:30
Категории ТМЦ Ремонт, модернизация и обслуживание оборудования/транспорта
Ответственное лицо ФИО: Назарова Анастасия Сергеевна
Контакты: (056) 373-57-61
Документация: Скачать (чтобы скачать необходимо авторизироваться)
Подача предложения
1. При проведении процедуры через сайт ЭТП подайте свою оферту в соответствии с требованиями к файлу - 1 файл не более 5мб, доступные форматы:
.doc , .docx, .xls, .xlsx, pdf, , jpg, .rar, .zip, .7z, *.tif
2. При проведении процедуры через SAP Sourcing подайте свое предложение в электронном виде перейдя по ссылкам
Cбор оферт завершен