Главная Инструкции Закупки и Продажи Регистрация Новости Гостевая
Логин/E-mail:
Пароль:
Забыли пароль?
Авторизация
Регистрация

Впервые на сайте? Зарегистрируйтесь перейдя по ссылке ниже.

Регистрация
Обучение

Интерактивный электронный курс по использованию Электронной торговой площадки ДТЭК

Пройти курс

Информация о сборе оферт

Наименование сбора оферт ЧАО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»
Описание

«Дополнительная информация для всех Участников торгов: обращаем внимание, что в ООО «ДТЭК ЭНЕРГО» стартует проект внедрения новой закупочной площадки на базе SAP – SAP Sourcing, со временем все предприятия группы ДТЭК ЭНЕРГО будут осуществлять закупки исключительно через нее. В связи с этим рекомендуем как можно быстрее пройти процесс Регистрации (https://zakupki.dtek.com/irj/portal), с дальнейшим прохождением Квалификации.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь: https://tenders.dtek.com/rus/news/e/year/2019/id/11286/news_next/1/.

По всем вопросам обращаться к Администратору, тел. + 38 044 290-15-35, или направлять обращения на e-mail: de-depzak@dtek.com

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

 

Керівнику підприємства

 

запит оферт на закупівлю ПОСЛУГ

 

 1. Покупець: ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» проводить процедуру Запиту оферт, в рамках чого запрошує Вас подати свою Оферту на  надання послуг: Ремонт пошкоджених кабельних ліній  0,4-10 кВ із заміною дефектних ділянок у Правобережному районі електричних мереж ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

2. Строк виконання робіт: в обсягах наведених у Таблиці № 1.  

 

Таблиця № 1

Найменування  робіт

(предмет закупівлі)

Технічні вимоги / технічне завдання

Місце

виконання робіт

Строк

виконання робіт

Обсяг*  робіт

Ремонт пошкоджених кабельних ліній  0,4-10 кВ із заміною дефектних ділянок у Правобережному районі електричних мереж ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

зазначені у Додатку 4

до Запиту оферт

м. Київ

РЕМ «Правобережний»

до  31.12.2020

зазначений у Додатку 4 до Запиту оферт

 

* Покупець залишає за собою право скоригувати кількість і обсяги закуповуваних  робіт і провести додатковий запит щодо поліпшення умов оферти, шляхом проведення процедури «Переторжка»

 

3. Технічні вимоги: зазначені у Додатку 4 до Запиту оферт.

4. Критерій і методика оцінки: зазначені у Додатку 3 до Запиту оферт.

5. Умови оплати: остаточний розрахунок по факту  виконання робіт з відтермінуванням платежу min. 30 к/д, бажано 90 к/д.

6. Вимоги до формування ціни: Ціна пропозиції повинна включати всі витрати, пов'язані з виконанням робіт, обов'язкові податки і платежі. Ціна повинна бути сформована відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1-2013.

Рекомендований рівень середньомісячної кошторисної заробітної плати – 7 800 грн.

7. Кваліфікаційні вимоги і умови підтвердження відповідності цим вимогам: наявність дозвільних документів (ліцензії, Дозволи і т.п.), наявність досвіду виконання аналогічних договорів (кількість років, кількість договорів і т.п.), наявність кваліфікованого персоналу та ін. зазначене у Додатку 2 до Запиту оферт.

Документальне підтвердження кваліфікації Учасника повинно переконати Замовника в тому, що Учасник володіє фінансовими, технічними та виробничими можливостями, необхідними для виконання ним прийнятих зобов'язань за договором, якщо Учасник буде визнаний переможцем.

8. Строк дії (дійсності) оферти: не менше 45 к/д з дня отримання і розкриття пропозицій.

9. Оферту, з обов'язковим зазначенням строків виконання робіт та умов оплати, необхідно подати за встановленою формою: Додаток 1 до Запиту оферт.

10. Оферта направляється виключно на ЕТМ ДТЕК https://tenders.dtek.com, до 10:00 (за Київським часом) 16.10.2019.

11. Вимоги до складу оферти:

Разом з офертою в обов'язковому порядку повинні бути надані:

-  документальне підтвердження запропонованої ціни – в електронному (сканованому) вигляді кошторисні розрахунки у програмному комплексі «Будівельні технології. Кошториси» (*sts файл у  електронному вигляді направляється на електронну адресу відповідальної особи за проведення процедури);

 • документальне підтвердження відповідності зазначеним кваліфікаційним вимогам, а саме: (необхідна ліцензія, дозвіл на роботи підвищеної небезпеки, довідки про виконання аналогічних договорів, підтвердження матеріально-технічної бази, довідка про наявність кваліфікованих працівників);
 • відомості про залучених субпідрядних організаціях, з документальним підтвердженням їх відповідності зазначеним кваліфікаційним вимогам.

12. Технічна документація / додаткова інформація, яка не стосується цінової пропозиції, у разі неможливості розміщення її на ЕТМ/ в Системі, повинна бути направлена на електронну адресу відповідальної особи за проведення процедури:

 Козуб Андрій Кирилович – начальник виробничо-технічного відділу технічної дирекції,

тел. 207-64-65,  моб.050-358-48-81,

KozubAK@dtek.com

не пізніше 1 р/д після подачі Оферт.

На електронну адресу відповідальної особи за проведення процедури у  електронному вигляді направляється:

 • Виписка (витяг) з Єдиного державного реєстру яка(ий) видана(ий) не пізніше одного місяця до дати її (його) подання.або скриншот (зображення екрану) інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, який розміщено на веб-сайті розпорядника інформації за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch;
 • Витяг з реєстру платників ПДВ (свідоцтво платника ПДВ) (у разі реєстрації платником податку) або скриншот (зображення екрану) інформації з Реєстру платників податку на додану вартість, який розміщено на веб-сайті розпорядника інформації за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch;
 • Витяг з реєстру платників єдиного податку (у разі реєстрації платником податку) або скриншот (зображення екрану) інформації з Реєстру платників єдиного податку, який розміщено на веб-сайті розпорядника інформації за адресою:              http:/sts.gov.ua/rpep;
 • Статут або витягу із Статуту, що містить титульний лист, а також інформацію про найменування (повне, скорочене, українською мовою та інше), місцезнаходження, мету і види діяльності, повноваження органів управління та зміни до Статуту;
 • Положення про філіал, представництво, інший відокремлений підрозділ тощо (якщо договір має укладатись в особі філіалу, представництва або іншого відокремленого підрозділу Учасника);
 • Довіреність або інший  документ, що підтверджує повноваження особи, яка має підписувати договір), зокрема, для керівників, що діють без довіреності, на підставі Статуту, - наказ, протокол про призначення на посаду;
 • Витяг з протоколу органів управління контрагента (Наглядової ради. Загальних зборів акціонерів. Зборів учасників тощо) у разі, якщо для укладення договору потрібен дозвіл (згода, погодження, схвалення) цих органів;
 • Виписки з банку(ів), у якому(их) відкриті поточні рахунки із зазначенням їх реквізитів, або довідки (в довільній формі), завіреної підписом уповноваженої особи та посвідченої печаткою (у разі наявності) учасника із зазначенням поточного(их) рахунка(ів) та банківських реквізитів;
 •  Для фізичної особи: паспорт (1-7 сторінки та прописка), довідка про присвоєння ідентифікаційного номера та оформлена належним чином Згода -повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його персональних даних за формою Додатка 6.
 • У разі не надання зазначених документів, Оферта повинна містити пояснення / гарантійний лист про зобов’язання їх надання на першу вимогу Замовника;
 • Копії документів повинні бути засвідчені підписом керівника або уповноваженим посадовцем і особистою печаткою Учасника.
 • Замовник може звернутися до Учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій, поданих/не поданих документів.
 • Не надання Учасником повної інформації/документів, або подання її (їх) не у відповідності до вимог встановлених Запитом оферти - може призвести до відхилення його оферти.

 

13. Умови подання оферт: оферти, що надійшли після кінцевого строку подачі оферт і / або без вищевказаних документів і не оформлені належним чином (не на фірмовому бланку підприємства, без підпису і печатки), розглядатися не будуть.

 

14. Контактні дані особи, відповідальної за проведення процедури:

З організаційних питань: Козуб Андрій Кирилович – начальник виробничо-технічного відділу технічної дирекції,

тел. 207-64-65,  моб.050-358-48-81,

KozubAK@dtek.com

З технічних питань: Козуб Андрій Кирилович – начальник виробничо-технічного відділу технічної дирекції,

тел. 207-64-65,  моб.050-358-48-81,

KozubAK@dtek.com

15. Порядок обробки запитів Учасників:

До розгляду приймаються запити, спрямовані на вищевказаний е-mail не пізніше ніж за 2 р/д до закінчення строку подачі оферт, і оформлені в письмовому вигляді (з підписом, печаткою керівника підприємства). Про результати обробки отриманого в строк запиту Учасник буде сповіщений за допомогою е-mail.

Запити, що надійшли пізніше зазначеного кінцевого строку або неналежно оформлені, можуть бути залишені без відповіді.

Компанія залишає за собою право не приймати до розгляду оферти, подані афілійованими та / або пов'язаними особами.

 

Додатки:

1) Форма «Оферти»

2) Форма «Кваліфікаційні відомості»

3) Критерії та методика оцінки оферт

4) Технічне завдання

5) Основні умови договору про закупівлю

6) Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його персональних даних

7) Комплайєнс-анкета

 

 

 

 

 

Керівник технічного департаменту                                                                                       Толочко В.В.

 

 

 

Дата окончания 16.10.2019 10:00
Категории ТМЦ Ремонт, модернизация и обслуживание оборудования/транспорта
Ответственное лицо ФИО: Толочко Наталья Юрьевна
Контакты: (044) 207-64-39
Документация: Скачать (чтобы скачать необходимо авторизироваться)
Подача предложения
1. При проведении процедуры через сайт ЭТП подайте свою оферту в соответствии с требованиями к файлу - 1 файл не более 5мб, доступные форматы:
.doc , .docx, .xls, .xlsx, pdf, , jpg, .rar, .zip, .7z, *.tif
2. При проведении процедуры через SAP Sourcing подайте свое предложение в электронном виде перейдя по ссылкам
Cбор оферт завершен