Главная Инструкции Закупки и Продажи Регистрация Новости Гостевая
Логин/E-mail:
Пароль:
Забыли пароль?
Авторизация
Регистрация

Впервые на сайте? Зарегистрируйтесь перейдя по ссылке ниже.

Регистрация
Обучение

Интерактивный электронный курс по использованию Электронной торговой площадки ДТЭК

Пройти курс

Информация о сборе оферт

Наименование сбора оферт ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
Описание

ЗАПИТ ОФЕРТ НА ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ

 

1. Замовник: ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» проводить процедуру Запит Оферт, у зв’язку з чим запрошує Вас подати свою Оферту на виконання робіт.

2. Предмет закупівлі:

«Реконструкція Л-4 ТП-316 для приєднання до електричних мереж електроустановокж житлового будинку Приходько О.І. по вул. Київській, 63 в с.Козаровичі, Вишгородського району, Київської області.»

3. Місце виконання робіт: вул. Київській, 63 в с.Козаровичі.

4. Строк виконання робіт: Тривалість і послідовність виконання робіт на об`єкті/тах – визначається Учасником за умови, що будівельні роботи будуть проведені у термін не перевищує 5 календарних місяців, та за умови дотримання проектних рішень.

 

5. Умови оплати: зазначаються учасником торгів (за фактично виконані роботи, попередня оплата (аванс) тощо).

Замовник рекомендує умови оплати за фактично виконані роботи з відтермінуванням платежу min 60 календарних днів.

6. Технічні вимоги: зазначені у Додатку 9 до Запиту Оферт.

7. Критерій і методика оцінки: зазначені у Додатку 8 до Запиту Оферт

8. Вимоги до формування ціни:

8.1. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати, пов'язані з виконанням робіт, обов'язкові податки і платежі, та розраховується відповідно до вимог щодо розрахунку договірної ціни (розділ ІІІ Додатку 9 до Запиту Оферт).

8.2. Замовник залишає за собою право скоригувати кількість та обсяги закуповуваних робіт в сторону зменшення при умові, що таке зменшення не призведе до погіршення якості робіт та не вплине на якість та повноту розроблюваної проектно-кошторисної документації.

8.3. Замовник залишає за собою право скоригувати кількість та обсяги закуповуваних робіт в сторону збільшення, але не більше 15% від обсягу закуповуваних робіт в грошовому еквіваленті за умови, що такі роботи технологічно пов’язані з закуповуваними та/або пропущені при складанні технічного завдання (завдання на проектування).

8.4. Замовник залишає за собою право провести додатковий запит щодо поліпшення умов Оферти шляхом проведення процедури «Переторжка». Система забезпечує подачу Оферт під час переторжки по цінам, що не вищі зазначених в первісній Оферті чи в попередній переторжці.

9. Кваліфікаційні вимоги і умови підтвердження відповідності цим вимогам: наявність дозвільних документів (ліцензії, дозволів, кваліфікаційних сертифікатів та ін.), які учасник торгів повинен надати разом з Офертою, вимоги до досвіду виконання аналогічних договорів, вимоги до кваліфікації персоналу, який буде залучатися до виконання робіт (Додатки 2, 4, 5, до Запиту Оферт).

10. Строк дії (дійсності) Оферти: зазначається учасником та має бути не меншим 45 кал. днів з дня подання Оферти.

11. Оферту необхідно подати за встановленою формою (Додаток 1 до Запиту Оферт) на фірмовому бланку підприємства з печаткою та підписом керівника підприємства.

12. Оферта направляється виключно на ЕТМ ДТЕК (https://tenders.dtek.com) в строк до 10:00 год. за Київським часом 16.10.2019 року.

13. Умови подання Оферт: Оферти, що надійшли після кінцевого строку подачі Оферт та/або без вищевказаних документів і не оформлені належним чином (не на фірмовому бланку підприємства, без підпису і печатки), розглядатися не будуть.

ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» залишає за собою право не приймати до розгляду Оферти, які подані афілійованими та/або пов’язаними особами.

Формуючи оферту та додаткові документи (1 файл не більше 5 Мбайт) для завантаження на ЕТМ ДТЕК, Учаснику необхідно використовувати наступні формати архівування: ZIP, 7-ZIP (7z).

 

14. Вимоги до складу Оферти:

14.1. Разом з Офертою (за формою Додатку 1 до Запиту оферт) в обов'язковому порядку повинні бути надані:

  • документальне підтвердження запропонованої ціни - кошторисна документація на виконання робіт, розрахована з урахуванням вимог розділу ІІІ Технічної частини (Додаток 9 до Запиту Оферт);
  • документальне підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, зазначеним у Додатку 2 до Запиту Оферт, враховуючи відомості про субпідрядні організації у разі їх залучення;

Перелік документів для перевірки благонадійності учасника

Етап надання документа

Найменування документа

1.1.

Реєстраційні:

Інформація ідентифікується Замовником в «you control»

a)    витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

У складі Оферти

b)       копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб)

У складі Оферти

c)       документ, який підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів і в разі договірних відносин з представництвами нерезидента в Україні)

1.2.

податково-реєстраційні:

Інформація ідентифікується Замовником в  «you control»

a)       виписка з реєстру платників ПДВ або інший, що підтверджує реєстрацію, документ

Інформація ідентифікується Замовником в  «you control»

b)       копія свідоцтва про сплату єдиного податку (для платників єдиного податку)

У складі Оферти

c)       копія документа про реєстрацію в органах податкової служби (для нерезидентів їх представництв в Україні)

У складі Оферти

d)       довідка про те, що нерезидент є податковим резидентом відповідної іноземної держави (довідка про резидентність)

Інформація ідентифікується Замовником в  «you control»

e)        інформація про стан платника податків у вигляді скріншотів сторінок з сайту ДФС про учасника (за посиланням: http://sfs.gov.ua/businesspartner) на дату подання конкурсної пропозиції

1.3.

установчі та інші:

У складі Оферти

a)   копія Статуту (копія виписки з Статуту, але в будь-якому випадку титульний лист, розділи, що містять: найменування, місцезнаходження, мету і види діяльності, юридичний статус підприємства, повноваження органів управління, розмір статутного капіталу), зі змінами і доповненнями

У складі Оферти

b)   копії реєстраційних документів представництв / постійних представництв нерезидентів в Україні

У складі Оферти

c)   копія положення про філію або представництво

У складі Оферти

d)    копія довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, що діє від імені Учасника. Для керівників, що діють без довіреності на підставі Статуту, копія протоколу про обрання та наказу про призначення на посаду або інший документ, що підтверджує призначення

У складі Оферти

e)    інформація про рахунки, через які передбачається проведення розрахунків: виписка банку, в якому відкриті поточні рахунки учасника з повним зазначенням їх реквізитів, або завірена підписом уповноваженого представника учасника лист із зазначенням розрахункових рахунків і банківських реквізитів

У складі Оферти

f)  копія дозволу або ліцензії на право здійснення відповідного виду підприємницької діяльності (у разі якщо діяльність підлягає ліцензуванню), а також інші дозвільні документи (наприклад, дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки)

Інформація ідентифікується Замовником в «you control»

g)   довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство

У складі Оферти

h)      Копія окремих сторінок паспорта (стор.1, 2; сторінка з актуальним місцем приписки / реєстрації) для фізичних осіб і підприємців

У складі оферти

i)   документи про право на постійне проживання в Україні або дозвіл на працевлаштування в Україні для іноземців та осіб без громадянства

2

Документи (або їх копії), що підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази, трудових ресурсів, нематеріальних активів, необхідних для виконання робіт або надання послуг:

 

У складі Оферти

a)    довідка про наявність відповідного обладнання (з характеристиками), матеріально-технічної бази і нематеріальних активів за формою (Додаток 3) Довідка: «Наявність матеріально-технічної бази» згідно з Додатком 4 до ЗО;

У складі Оферти

b)   довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за формою згідно з Додатком 4 до ЗО Довідка: «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»

 

14.2. Замовник залишає за собою право звернутися письмово до учасника торгів:

- за наданням додаткових документів для оцінки його кваліфікації (довідка про відсутність заборгованості з податків та зборів, баланс та звіт про фінансові результати та ін.);

- з пропозицією про виправлення виявлених арифметичних та/або методологічних помилок.

14.3. Замовник залишає за собою право відхилити Оферту учасника у випадку ненадання ним відповіді та/або документів протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання учасником запиту.

 

15. Технічна документація та додаткова інформація, яка не стосується цінової пропозиції, може бути направлена на електронну адресу відповідальної особи за проведення процедури:Vadym.Yelchiiev@koe.vsei.ua не пізніше 1 робочого дня після подачі Оферт.

16. Контактні дані особи, відповідальної за проведення процедури:  

  • З організаційних питань: Єлчієв Вадим Сахібович, фахівець ВКБ, тел. 096 0380 360, e-mail: Vadym.Yelchiiev@koe.vsei.ua
  • З технічних питань: Жуков Юрій Олексійович, інженер ВКБ, тел. 095-357-02-08, e-mail:  Yuriy.Zhukov@koe.vsei.ua

17. Порядок обробки запитів Учасників:

17.1. Учасник має право звернутись за роз’ясненням або подовженням строку подання Оферти. До розгляду приймаються запити, спрямовані на е-mail відповідальних осіб, зазначених в п. 15, не пізніше ніж за 1 робочий день до закінчення строку подачі Оферт і оформлені в письмовому вигляді (на фірмовому бланку з підписом керівника та печаткою підприємства). Про результати обробки отриманого в строк запиту Учасник буде сповіщений за допомогою е-mail протягом одного  робочого дня.

17.2. Запити, що надійшли пізніше зазначеного кінцевого строку або неналежно оформлені, можуть бути залишені без відповіді.

18. Порядок укладення Договору:

Учасник торгів зобов’язаний підписати Договір у строк не пізніше 30 календарних днів з моменту його отримання. Замовник залишає за собою право відмовитися від запропонованої Оферти у випадку неукладення договору  у встановлений строк.

19. Додатки до Запиту Оферт:

Додаток 1 – Форма «Оферта»;

Додаток 2 – Перелік документів, які вимагаються Замовником;

Додаток 3 – Довідка: Наявність матеріально технічної бази;

Додаток 4 – Довідка: Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

Додаток 5 - Довідка: Відомості про виконання аналогічних договорів;

Додаток 6 – Довідка: Залучення субпідрядників;

Додаток 7 – Лист оцінки відповідності підрядника вимогам безпеки;

Додаток 8 – Критерії та методика оцінки Оферт.

Додаток 9 – Технічне завдання (технічна частина);

Додаток 10 – Основні умови Договору;

Додаток 11 – Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його персональних даних;

Додаток 12 - Форма «Анкета знай свого клієнта».

 

20. Умови, при яких Оферта учасника може бути відхилена:

20.1. Оферта не відповідає умовам, визначеними вимогами Запиту Оферт.

20.2. Учасник торгів не відповідає кваліфікаційним вимогам.

20.3. Оферта не відповідає вимогам Технічної частини (Додаток 4 до Запиту Оферт).

20.4. Учасник торгів не погоджується з виправленням виявлених арифметичних/методологічних помилок.

20.5. Учасник торгів не надав документи за письмовим/електронним запитом Замовника чи порушив строки їх подання.

Дата окончания 16.10.2019 10:00
Категории ТМЦ Работы и услуги в области сбыта и передачи электроэнергии
Строительство, реконструкция, переоснощение, ремонт зданий и сооружений
Ответственное лицо ФИО: Єлчієв Вадим Сахібович
Контакты: 0960380360
Документация: Скачать (чтобы скачать необходимо авторизироваться)
Подача предложения
1. При проведении процедуры через сайт ЭТП подайте свою оферту в соответствии с требованиями к файлу - 1 файл не более 5мб, доступные форматы:
.doc , .docx, .xls, .xlsx, pdf, , jpg, .rar, .zip, .7z, *.tif
2. При проведении процедуры через SAP Sourcing подайте свое предложение в электронном виде перейдя по ссылкам
Cбор оферт завершен