Главная Инструкции Закупки и Продажи Регистрация Новости Гостевая
Логин/E-mail:
Пароль:
Забыли пароль?
Авторизация
Регистрация

Впервые на сайте? Зарегистрируйтесь перейдя по ссылке ниже.

Регистрация
Обучение

Интерактивный электронный курс по использованию Электронной торговой площадки ДТЭК

Пройти курс

Информация о сборе оферт

Наименование сбора оферт ООО «Интерэнергосервис»
Описание

1. Покупець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС» проводить процедуру Запиту оферт, в рамках чого запрошує Вас подати свою оферту на виконання робіт.

2. Предмет закупівлі: Ремонтування віброаналізатора «АГАТ».

3. Місце виконання робіт: Виробнича база виконавця

4. Термін виконання робіт: 04.12.2018 – 31.12.2018, згідно заявки Замовника, в обсязі, наведеному у Технічному завданні (Додаток до запиту оферт).

5. Умови оплати: рекомендовано по факту предоставления услуг 100% отсрочка платежа min оплата на 30-й календарный день предпочтительно на   90-й календарный день с даты предоставления услуг..

6. Технічні вимоги: Мають відповідати вимогам технічного завдання, в тому числі:

6.1. роботи ведуться з матеріалів: Підрядника

6.2. гарантійні зобов'язання: Не менше 12 місяців з дати підписання актів виконаних робіт

7. Критерії та метод оцінки: Ціна і приведена вартість, досвід виконання аналогічних робіт, наявність діючої ліцензії та дозволів для здійснення даного виду господарської діяльності.

8. Вимоги до формування ціни:

8.1. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати пов'язані з виконанням робіт, обов'язкові податки і платежі. Ціна повинна бути сформована відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 та вказана без ПДВ. (Вказати повний перелік вимог до формування ціни).

8.2. Замовник залишає за собою право скоригувати кількість і обсяги закуповуваних робіт / послуг в сторону зменшення за умови, що таке зменшення не призводить до погіршення якості робіт і не порушує технологію виконання.

8.3. Замовник залишає за собою право скоригувати кількість і обсяги закуповуваних робіт / послуг в бік збільшення, але не більше 15% від обсягу закуповуваних робіт в грошовому вираженні за умови, що такі роботи технологічно пов'язані з закуповуємими та / або пропущені при складанні ТЗ.

8.4. Замовник залишає за собою право провести додатковий запит - переторжку щодо поліпшення умов оферти. Система забезпечує подачу оферт під час переторжки за цінами, які не вище заявленої в первісної оферті, або в першій переторжці.

9. Кваліфікаційні вимоги та умови підтвердження відповідності цим вимогам: Наявність дозвільних документів (ліцензії, дозволи й т.п.), які Учасник торгів повинен надати разом з офертою, наявність досвіду виконання аналогічних договорів (к-ть років, кількість договорів і т.п.), наявність кваліфікованого персоналу, матеріально-технічної бази та ін.

Компанія залишає за собою право не приймати до розгляду оферти, подані афілійованими і / або пов'язаними особами.

10. Термін дії (дійсності) оферти: 45 днів

11. Оферту необхідно подати у встановленій формі (Додаток №2) на фірмовому бланку підприємства з печаткою та підписом керівника підприємства.

12. Оферта спрямовується виключно на ЕТМ ДТЕК https://tenders.dtek.com в термін до 13:30 за Київським часом «12» грудня 2018 р.

13. Умови подачі оферт: оферти, що надійшли після кінцевого терміну подачі оферт і / або без вищевказаних документів і не оформлені належним чином (нема на фірмовому бланку підприємства, без підпису і печатки), до розгляду не приймаються. Компанія залишає за собою право не приймати до розгляду оферти, подані афілійованими та / або пов'язаними особами.

14. Вимоги до складу оферти:

14.1. Разом з офертою в обов'язковому порядку повинні бути надані:

а) рішення Загальних зборів учасників Товариства про надання згоди на укладення угоди (договірної документації)

б) інформацію про вартість чистих активів на кінець кварталу, що передує кварталу, в якому планується укладення угоди. Інформація може бути надана у вигляді фінансової звітності та / або довідки про розмір чистих активів за підписом уповноваженої особи Товариства.

в) документальне підтвердження запропонованої ціни - кошторисна документація / калькуляція;

б) документальне підтвердження відповідності зазначеним кваліфікаційним вимогам, а саме: (інформацію про виконання аналогічних договорів, підтвердження наявності матеріально-технічної бази, інформація про наявність кваліфікованих працівників)

в) відомості про залучених субпідрядних організаціях, з документальним підтвердженням їх відповідності зазначеним кваліфікаційним вимогам.

14.2. Замовник залишає за собою право звернутися письмово до Учасника торгів:

а) за наданням додаткових документів для оцінки його кваліфікації (статут, довідка про відсутність заборгованості по податках, баланс і звіт про фінансові результати та ін.).

б) з пропозицією про виправлення виявлених арифметичних і / або методологічних помилок.

14.3 Замовник залишає за собою право відхилити оферту Учасника в разі ненадання їм відповіді і / або документів протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання Учасником запиту.

15. Технічна документація / додаткова інформація, яка не стосується цінової пропозиції, може бути спрямована на Email: GordiychukVY@dtek.com

16. Контактні дані відповідальних працівників:

- по організації і проведенню процедури: Гордійчук В’ячеслав Юрійович, головний фахівець, GordiychukVY@dtek.com, +38 (050)-352-43-05

- з технічних питань Байбара Ігор Вікторович, провідний фахівець, BaybaraIV@dtek.com, +38 (050) 847-58-25.

17. Порядок обробки запитів Учасників:

17.1. До розгляду приймаються запити спрямовані на e-mail відповідальних осіб, зазначені в п. 16 не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день до закінчення терміну подачі оферт, і оформлені в письмовому вигляді (на фірмовому бланку, з підписом і печаткою керівника підприємства ). Про результати обробки отриманого в термін запиту Учасник буде сповіщений за допомогою e-mail протягом 1 (одного) робочого дня.

17.2. Запити, що надійшли пізніше зазначеного граничного терміну або неналежно оформлені, можуть бути залишені без відповіді.

18. Порядок укладення Договору:

18.1. Замовник залишає за собою право укласти договір на частину предмета закупівлі, заявленого в Запиті оферт (даний пункт включати в Запит, тільки якщо це положення застосовується до предмету закупівлі)

18.2 Учасник торгів зобов'язаний підписати Договір протягом 5 календарних днів (але не більше 30 календарних днів) з моменту його отримання. Замовник залишає за собою право відмовитися від запропонованої оферти в разі не укладення договору у встановлений термін.

19. Додатки до Запит оферт:

- Додаток 1 – Технічне завдання.

- Додаток 2 – Форма оферти.

20. Умови, при яких оферта Учасника може бути відхилена:

20.1. Оферта не відповідає умовам, встановленим умовами Запиту оферт, в тому числі з урахуванням вимог до умов оплати.

20.2. Учасник торгів не відповідає кваліфікаційним вимогам.

20.3. Оферта не відповідає вимогам Технічного завдання.

20.4. Учасник торгів не погоджується з виправленням виявленої арифметичної / методологічної помилки.

20.5. Учасник торгів не надав документи за письмовою / електронним запитом Замовника або порушив строки їх подання.

Дата окончания 12.12.2018 13:30
Категории ТМЦ Ремонт, модернизация и обслуживание оборудования/транспорта
Научно-исследовательские, проектные работы, услуги экспертной оценки, замеров, обследований, диагностики, аккредитация
Контрольно-измерительная аппаратура и запасные части
Прочие услуги
-
Ответственное лицо ФИО: Гордийчук Вячеслав Юрьевич
Контакты: 0503524305
Документация: Скачать (чтобы скачать необходимо авторизироваться)
Подача предложения
1. При проведении процедуры через сайт ЭТП подайте свою оферту в соответствии с требованиями к файлу - 1 файл не более 5мб, доступные форматы:
.doc , .docx, .xls, .xlsx, pdf, , jpg, .rar, .zip, .7z, *.tif
2. При проведении процедуры через SAP Sourcing подайте свое предложение в электронном виде перейдя по ссылкам
Cбор оферт завершен